Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 3D Wens Shop verwerkt van haar klanten.

Indien je aankoop doet bij 3D Wens Shop of om een andere reden persoonsgegevens aan 3D Wens Shop verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.) Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
3D Wens Shop

info@3dwensshop.nl

KvK nummer: 70946744

2.) Welke gegevens verwerkt 3D Wens Shop en voor welk doel
2.1) Bij het bestellen van materialen en / of diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, bedrijfsnaam (indien van toepassing)
b) afleveradres
c) e-mailadres,  bankrekeningnummer

2.2) 3D Wens Shop verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres wordt gebruikt voor het versturen van de pakketten.
b) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en e-mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met 3D Wens Shop en je te informeren over de ontwikkelingen van 3D Wens Shop.

E-mail berichtgeving:

3D Wens Shop gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over 3D Wens Shop. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door contact met ons op te nemen via het contactformulier in onze webshop.

3.) Bewaartermijnen

3D Wens Shop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een jaar, voor geregistreerde klanten de duur van je registratie tot maximaal een jaar na afloop van de registratie. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.) Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1) Ter bescherming van je persoonsgegevens maakt 3D Wens Shop gebruik van een beveiligde web omgeving.

4.2) Voor de verwerking van de bestellingen maakt 3D Wens Shop gebruik van diensten van derden, denk aan koeriers en banken . Deze partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5.) Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Voor onderstaande punten kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactformulier in onze webshop.

5.1) Indien je je persoonsgegevens wilt in zien, ontvangen, wijzigen of verwijderen. 3D Wens Shop zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.

5.3) Indien je klachten hebt over de wijze waarop 3D Wens Shop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt.

5.4) Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De meeste recente versie vindt u terug op deze pagina. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.